§

dr. Mária Illés Advokátka
Kancelária: 2903 Komárom, Levél u. 13-19.
Tel.: 34/540-080, fax: 34/540-081
E-mail


O nas

Odbornej činnosti

Kontakty

Užitočné adresy

Mapa


Diplom právnika som získala na Fakulte štátu a práva Univerzity Lóránta Eövösa (ELTE) v Budapešti v roku 1982. Do roku 1985 som pracovala v orgáne právnej ochrany v poľnohospodárstve ako právny poradca, neskôr som 3 roky vykonávala funkciu prokurátora. Neskôr sme spolu s mojími dvomi spoločníkmi založili kanceláriu pre právne poradenstvo. V roku 1991 som sa osamostatnila a založila som svoju vlastnú advokátsku kanceláriu. Medzičasom som získala kvalifikáciu v oblasti medzinárondného obchodného práva a pôsobila som aj ako učiteľka.

Stala som sa členkou a predsedníčkou dozornej rady viacerých významných maďarských a medzinárodných poľnohospodárskych a potravinárskych akciových spoločností. V roku 2000 som sa spolupodieľala na vytvorení Stáleho rozhodcovského súdu pri Maďarskej poľnohospodárskej komore v ktorom pôsobím ako podpredsedníčka od jeho založenia. Od roku 1997 pôsobím v Medzinárodnej organizácii Rotary, kde som v čase vstupu do EÚ vykonávala funkciu predsedu, neskôr funkciu viceguvernéra v Distrikte 1910.

Od vzniku našej kancelárie spolu s mojími spolupracovníkmi vykonávame na základe dlhodobých poverení všestranné právne zastúpenie našich európskych a samozrejme aj maďarských klientov. So stejnou odbornosťou poskytujeme právne poradenstvo a zastúpenie našim klientom na základe individuálnych poverení.

Naši spolupracovníci a partneri tvoria mladý dynamický tím, ktorého úlohou je presadzovanie záujmov našich klientov a vecné riešenie ich právnych problémov.

Prednosťou našej kancelárie je pružnosť, rýchlosť a dôveryhodnosť.