§

dr. Mária Illés Advokátka
Kancelária: 2903 Komárom, Levél u. 13-19.
Tel.: 34/540-080, fax: 34/540-081
E-mail


O nas

Odbornej činnosti

Kontakty

Užitočné adresy

Mapa


Oblasti našej odbornej činnosti

- Obchodné právo

- Zakladanie, zastúpenie, likvidácia obchodných spoločností

- Nehnuteľnost i- pozemkové právo

- Pracovné právo, sociálne zabezpečenie

- Medzinárodné obchodné právo

- Občianske, rodinné, dedičské právo

- Zdravotnícke právo (zastúpenie nemocníc a lekárov)

- Poisťovacie právo

 

- Finančné právo, cenné papiere

- Daňové a colné právo

- Verejná správa

- Súdne a mimosúdne zastúpenie

- Zastúpenie pred maďarskými a medzinárodnými rozhodcovskými súdmi

- Zastúpenie v trestných a priestupkových veciach v doprave